Order by phone: 858.551.8500

Maps by Goos


Goos


Sort by:

Illustration Title Map Maker Date Price (US) More Info
Pas-Caart van Guinea en de Custen daer aen gelegen Van Cabo verde tot Cabo de Bona Esperanca [Rare First Edition -- Heightened in Gold] Goos 1650 $975.00 Details
Pascaerte van Groen-Landt, Yslandt, Straet Davids en Ian Mayen Eylandt; Hoemen de Selvige van Hitlandt en de Noortcusten van Schotlandt en Yrlandt Beseylen Mach Goos 1650 $1,400.00 Details
Pas-Caart van Guinea en de Custen daer aen gelegen Van Cabo verde tot Cabo de Bona Esperanca Goos 1650 ca $675.00 Details
Pascaerte van 't Westelycke Deel van Oost Indien, van Cabo de Bona Esperanca, tot C. Comorin Goos 1660 $4,400.00 Details
Pas-Kaarte Van de Zuyd-west-kust van Africa; van Cabo Negro tot Beoosten Cabo de Bona Esperanca . . . Goos 1660 $1,800.00 Details
Caarte van Sweden Van Oelandt tot aen Stocholm Goos 1660 ca $675.00 Details
Paskaerte Zynde t'Oosterdeel Van Oost Indien, met alle de Eylanden daer ontrendt geleegen van C. Comorin tota aen Iapan Goos 1662 $9,800.00 Details
De Zee Custen van Ruslant, Laplant, Finmarcken, Spitsbergen en Nova Zemla [Heightened in Gold] Goos 1665 $1,900.00 Details
De cust van Barbaria Gualata, Arguyn, en Geneheo, van Capo S Vincente tot Capo Verde Goos 1666 $935.00 Details
Pascaerte Van Westindien De Vaste Kusten En de Eylanden Goos 1666 $1,600.00 Details
Pascaarte vant Schager-Rack vande Pater-nosters aen Kol. als mede de Sondt: oock hoe dese landen van Schagen gelegen Goos 1666 $1,400.00 Details
Pas caerte van Nieu Nederlandt en de Engelsche Virginies van Cabo Cod tot Cabo Canrick Goos 1666 $14,500.00 Details
Paskaart van Brasil Van Rio de los Amazones, tot Rio de la Plata Goos 1666 $1,600.00 Details
Pas-Caart van Hispangien, Vertoonende de Custen van Granade, Andaluzie, Algarve, Portugael, Galissien, en Biscaien, met en Gedeelte van Vranckryck . . . 1666 Goos 1666 $1,400.00 Details
West Indische PASKAERT waerin de graden der breedde over weder zijden vande middelijn wassende soo vergrooten dat die geproportioneert sijn tegen hunne nevenstaende graden der lengde; Vertonen (behalven Europaes zuydelijcste) alle de Zeekusten van Africa en America. . . bij Ioannes Loots. Blaeu  / Goos  / Loots 1695 ca $250,000.00 Details