Order by phone: 858.551.8500

Maps by Loots


Loots


Sort by:

Illustration Title Map Maker Date Price (US) More Info
West Indische PASKAERT waerin de graden der breedde over weder zijden vande middelijn wassende soo vergrooten dat die geproportioneert sijn tegen hunne nevenstaende graden der lengde; Vertonen (behalven Europaes zuydelijcste) alle de Zeekusten van Africa en America. . . bij Ioannes Loots. Blaeu  / Goos  / Loots 1695 ca $250,000.00 Details
Dese Nieuwe en Curieuze Paskaart van de Geheele Oost Zee. Werd aan wel Edlen. Gestrenge Manhaft Heer de Heer Christoffe Middagten Schout Benagt wegans het Edle. Mogde. Collgie. ter Admirateit. van Vriesland . . . Loots 1700 ca $7,500.00 Details
Dese Nieuwe en Curieuse Paskaart van een Gedeelte van Oost Zee Naar de Naauwkeurigste enderegtinge Opgestelt en Geteckt. door Abraham Maas Kaart Teckenaar tot St. Petersburg . . . Loots 1760 ca $1,400.00 Details