Order by phone: 858.551.8500

Maps by Van Geelkercken


Van Geelkercken


Sort by:

Illustration Title Map Maker Date Price (US) More Info
Caerte vande gehele voiage des Experiments vanden Regel des Gesichts des Grooten Zee averts, gedaen doer Ordere, vande Hr. Mog: Herren Staten Generael, inden Jaere onses Heeren Ao 1618 Van Geelkercken 1618 ca $27,500.00 Details